Leasing telefonów HTC

Leasing


Leasing jest coraz popularniejszą formą finansowania zakupu. Aby uprościć obsługę oraz ułatwić proces ubiegania się o finansowanie w postaci leasingu, rozpoczęliśmy współpracę z firmą oferującą ten produkt finansowy. Wspieramy Państwa w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz umożliwiamy zakup leasingowy.

W celu przygotowania symulacji prosimy o ustalenie z nami przedmiotu zakupu, przesłanie danych firmy oraz rozważanych warunków kredytowania – tj. wysokości wpłaty własnej i ilości rat. Na tej podstawie opracujemy ofertę i prześlemy ją do akceptacji, tak aż do ustalenia i podpisania satysfakcjonującej umowy.

W celu ustalenia warunków leasingu prosimy o kontakt ze sklepem.


Zalety leasingu

 

 • Dostęp do nowoczesnej technologii Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.

 • Małe obciążenie finansowe Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw

 • Duże możliwości inwestycyjne Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać sié już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych

 • Uproszczone procedury Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.

 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością

 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność

 • Czysty zysk podatkowy Wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane

 

Etapy zawierania umowy leasingu

 • Wybór przedmiotu i autoryzowanego dostawcy - partnera GL przez Klienta.

 • Przedstawienie dopasowanej do potrzeb Klienta oferty leasingu (i warunków umowy) przez autoryzowanego dostawcę GL.

 • Wypełnienie i podpisanie Wniosku leasingowego i przekazanie wraz z wymaganymi dokumentami pracownikowi autoryzowanego partnera GL.

 • Podjęcie decyzji dot. możliwości udzielenia leasingu przez GL i przekazanie jej partnerowi.

 • W przypadku decyzji pozytywnej - przygotowanie umowy leasingu w oparciu o informacje zawarte we Wniosku leasingowym przez autoryzowanego partnera GL.

 • Podpisanie umowy leasingu przez Klienta.

 • Wpłacenie wymaganych opłat wstępnych przez Klienta (opłaty początkowej oraz opłaty za opracowanie).

 • Odbiór przedmiotu leasingu przez Klienta.